วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เดินหน้าสร้างถนนยางพาราทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยาง


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ





เดินหน้าสร้างถนนยางพาราทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยาง


เกษตรกรชาวสวนยางเตรียมเฮกันได้เลยครับ เพราะตอนนี้รัฐได้เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยเร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานโครงการเพื่อรองรับการใช้ยางพาราภายในประเทศ



ล่าสุดกรมบัญชีกลาง ได้ออกประกาศปลดล็อกหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และชลประทาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและถูกต้องในการก่อสร้างทุกชนิด


ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศเดินหน้าสร้างถนนยางพาราใน 75,032 หมู่บ้าน และ 7,255 ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งหลายจังหวัดได้เริ่มลงมือแล้ว เช่น จ.หนองบัวลำภู จ.อุทัยธานี และอีกหลายจังหวัดที่เตรียมดำเนินการอยู่


รวมถึง กรมชลประทานจะดำเนินโครงการสร้างถนนคันคลองชลประทานใน 53 จังหวัด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยและหินเกล็ด
2.ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา ใช้ยางพาราผสมกับลูกรังและปูนซีเมนต์


และทุกโครงการจะเป็นการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรโดยตรง เรียกได้ว่าเป็นการลดสต็อกยางโดยอัตโนมัติ


ซึ่งการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐนี้ จะใช้น้ำยางพาราไม่น้อยกว่า 960,000 ตัน (ถนน 1 กิโลเมตร ใช้น้ำยางพาราสด 12 ตัน) และเมื่อมีความต้องการมากขึ้น คาดว่าจะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น 5 บาทต่อกิโลกรัม


ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ นับว่าคุ้มค่า เพราะนอกจากจะทำให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ยังส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นตามเป้าหมาย และเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย





Cr ไทยคู่ฟ้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...