วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สุดเจ๋ง! "หุ่นยนต์เก็บกระป๋อง" ฝีมือนักเรียน ม. 6 รร. เพ็ญพิทย์ อุดรฯ

น่าทึ่งและชื่นชม...ถือเป็นความเก่งเกินวัยของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมเพ็ญพิทย์ อุดรธานี สามารถสร้างหุ่นยนต์เก็บกระป๋องโดยที่ไม่ต้องบังคับหรือคนขับ หวังต่อยอดในอุตสาหกรรมได้ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาขอชมเชยในความสามารถของเด็กๆในการเดินทางลงพื้นที่ติดตามและดูงานโรงเรียนมัธยมเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญที่ จ.อุดรธานี ของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาษาจีน การเรียนการสอน Coding แล ะRobotics ที่มีผลงานยอดเยี่ยมของโรงเรียนมัธยมเพ็ญพิทยาคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมี ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายมรกต กลัดสะอาด ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 และนายอดุลย์ โฉมหาญ ผอ.โรงเรียนมัธยมเพ็ญพิทยาคม ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ทางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้นำเสนอหุ่นยนต์เก็บกระป๋องที่เป็นการคิดค้นของเด็กๆ โดยสามารถเดินเก็บกระป๋องได้โดยที่ไม่ต้องมีคนบังคับและเลือกเก็บเฉพาะกระป๋องสีขาวที่เลือกลงโปรแกรมเอาไว้ด้วย นับเป็นความเก่งของเด็กๆ ในชนบท

นายอดุลย์ โฉมหาญ ผอ.โรงเรียนมัธยมเพ็ญพิทยาคม กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามดูงานของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาษาจีน จากการนำเสนอของโรงเรียนราชินูทิศ การเรียนการสอน Coding และ Robotics จากโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมที่มีผลงานยอดเยี่ยม และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS ในโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม และโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ซึ่งทางโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมได้นำเสนอการเรียนการสอน Coding และ Robotics เพราะการเรียน Coding & Robotics เป็นการปูพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรมี เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นสื่อการเรียนรู้ยุค 4.0 ที่ทำให้เด็กไทยคิดเองได้ ทำเองเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีศักยภาพเพียบพร้อมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

รวมถึงเป็นกำลังสำคัญเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตโดยผู้เรียนรู้สามารถนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา, พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน, สามารถจัดการระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ,ขณะเดียวกันนักเรียนชั้น ม.6 ที่นี่ยังสามารถพัฒนาการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ, เพิ่มโอกาสแสดงผลงานรวมถึงพัฒนาทักษะการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และใช้ศักยภาพที่มีเป็นวิชาชีพติดตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

นายสุรชา สีลาอาสน์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมเพ็ญพิทย์ เปิดเผยว่า การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ครูที่ปรึกษาพร้อมด้วยเพื่อนๆ ได้ช่วยกันผลิตและออกแบบ โดยลักษณะการทำงานจะสามารถเดินตามเส้นที่ขีดไว้สีดำ เดินเก็บกระป๋องตามจุดๆ ต่างที่กำหนดไว้แล้วนำไปวางไว้อีกจุด โดยการสั่งการจะใส่โปรแกรมเข้าไปซอฟท์แวร์ในตัวรถยนต์ ว่าจะให้เลือกกระป๋องสีอะไร เช่น หากต้องการให้เลือกกระป๋องสีขาวหุ่นยนต์ก็จะเลือกเฉพาะกระป๋องสีขาว ส่วนสีดำและสีแดงก็ไม่เก็บ  ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เคยเข้าประกวดการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับภาคได้อันดับที่ 9 และพวกเราก็จะพัฒนาต่อไป ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถต่อยอดไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้เดินเก็บสิ่งของโดยที่คนไม่ต้องขับหรือบังคับแต่อย่างใดที่มา : www.naewna.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...