วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ป้องกันอุบัติเหตุ ปีใหม่ 62

ศปถ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน สร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้มีความสุขและปลอดภัย 


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย พร้อมกำหนด 6 มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน คือ

1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้นดำเนิน  

2. มาตรการทางสังคมและชุมชน ผ่านกิจกรรม นำร่องลดอุบัติเหตุ “1 จังหวัด 1 อำเภอปลอดภัย”  

3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม // มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ  

4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 

5. มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ  

6. มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 


นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการเสริมลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง ให้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อชี้เป้าปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ตรงจุด กำหนดแนวทางการกรณีเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย ทั้งนี้ เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...