วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"กองพลทหารราบที่ 9" เปิดสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 9 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา "รับสมัครด้วยตนเอง"


ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561ประกาศกองพลทหารราบที่ 9 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562ด้วยกองพลทหารราบที่ 9 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร1.ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 2 อัตรา อะไหล่ 15 อัตรา

2.ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 11 อัตรา อะไหล่ 50 อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

2. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร

3. ตำแหน่งเสมียน 18 - 30 ปี ตำแหน่งพลขับ 22 - 30 ปี

4. สำเร็จกการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ

5. มีความสูง 160 ซม ขึ้นไปการรับสมัครรับสมัคร ในวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 เวลา 0900 - 1500 สมัครที่ อาคารกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 , อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51470  http://www.surasee.com

ที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...