วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บึงกาฬ ประกวด! ข้าวหอมมะลิ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดบึงกาฬ
ปีการเพาะปลูก 2561/62 
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ : 

สำนักงานเกษตรอำเภอ 

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...