วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบ 14 อัตรา


โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 


เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 


จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง 


ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

อัตราเงินเดือน 15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราเงินเดือน 8,300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ 

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 

- ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา- ตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า 

- มีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 

- ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 6. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า7. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา

➧➧คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่าการรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...