วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับ 147 อัตรา !!!
กรมสรรพาวุธทหารบก 


เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 


จำนวน 147 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 


ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 147 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา

2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา

3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา

4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา

8. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

9. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา

10. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

11. ช่างยางและพาลาสติก จำนวน 2 อัตรา

12. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตราการรับสมัครสอบผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...