วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

"กรมการทหารช่าง" เปิดสมัครสอบ 200 อัตรา


กรมการทหารช่าง 


เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ


จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง 


ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2562คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรองการรับสมัครสอบ

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...