วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

กสทช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุ 79อัตรา ถึง15มีนาคม62

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562อัตราที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา

2. ด้านกฏหมาย จำนวน 2 อัตรา

3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

4. ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

6. ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา

7. ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา

8. ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

9. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา

10. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา


รายละเอียดเพิ่มเติม
การรับสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ 

สำนักทรัพยากรบุคคลกสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หรือสำนักงานกสทช. ภาคกสทช. เขตทุกแห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...