วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ระบบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ตhttps://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/Login.aspx
เปิดให้ลงทะเบียน ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 17 มีนาคม 2562
- วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง
- สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...