วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

วันเลือกตั้ง สิทธิ์และการเลือกตั้งล่วงหน้าต่างๆกกต.กำหนดวัน

- เลือกตั้ง ส.ส. อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

- เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 62เปิดรับสมัครส.ส.เขต วันที่ 4-8 ก.พ. 62- ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต 28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 62 

- เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันที่ 4-16 มีนาคม 62

เลือกตั้งล่วงหน้า คืออะไร?เลือกตั้งล่วงหน้า คือ การจัดเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป (24 มีนาคม  2562) เพื่อให้คนที่เรียนหรือทำงานในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่ตามสำเนาทะเบียนบ้านมีโอกาสไปใช้สิทธิในเขตที่พักอาศัยอยู่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับต่างจังหวัด ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่ ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ใช้สิทธิของตัวเองนอกจากนี้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าอีกแบบที่เรียกว่าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วยเหมือนกัน แต่กรณีนี้ทางกรมศุลกากรยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถึงและขอเน้นที่การเลือกตั้งล่วงหน้าของคนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังอยู่ในราชอาณาจักรไทยก่อนคนที่เลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้มีใครบ้าง?- คนที่มีสิทธิเลือกตั้งแต่อาศัยอยู่คนละเขตกับทะเบียนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นไกลบ้านเพราะมาเรียนหรือมาทำงาน ก็เลือกตั้งล่วงหน้าได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังรวมถึงคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วันด้วยนะ

- คนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้อาศัยอยู่ไกลบ้าน แต่วันเลือกตั้งเกิดมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขต

- คนที่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเลือกตั้งพอดีเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จัดขึ้นเมื่อไหร่?- เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 4-16 มีนาคม 2562

- เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562ถ้าต้องการเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต้องทำอย่างไร?- ในกรณีเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้ที่ต้องการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งแบบในเขตตัวเองและนอกเขตตัวเอง ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับเอกสารยื่นคำขอลงทะเบียนไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ที่นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์

- ในกรณีเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักร ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้ง เอกสารที่ต้องใช้คือ คำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ทางไปรษณีย์ หรืออินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่มา : mangozero.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...