วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผลการรับสมัคร ส.ส. จังหวัดบึงกาฬ เขต1และเขต2

ผลการรับสมัคร ส.ส. จังหวัดบึงกาฬ

ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

มีผู้มาสมัคร จำนวน 27 คน

แบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 14 คนจาก 14 พรรคการเมือง และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 13 คนจาก 13 พรรคการเมืองเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอปากคาด และอำเภอบุ่งคล้า มีชื่อผู้สมัคร และชื่อพรรค ดังนี้

หมายเลข 1 นายสมนึก พิกุลทอง พรรคพลังประชาชาติไทย

หมายเลข 2 นายสุวิทย์ นาคลา พรรคพลังท้องถิ่นไท

หมายเลข 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี พรรคภูมิใจไทย 

หมายเลข 4 นางสาววรรักษ์วัลย์ สมบูรณ์ พรรคชาติพัฒนา

หมายเลข 5 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 6 นายภูคพิน สายลุน พรรครักผืนป่าประเทศไทย

หมายเลข 7 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์คงคำ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข 8 นายสุทธิณัฐ นามวัน พรรคอนาคตใหม่

หมายเลข 9 นายคำแดง สุทธิสาร พรรคเพื่อนไทย

หมายเลข 10 พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สินจิตต์ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลข 11 นายกิตติศักดิ์ พระราช พรรคประชาภิวัฒน์

หมายเลข 12 นายอาทิตย์ อักษรศิริ พรรคประชาชนปฎิรูป

หมายเลข 13 นายชาญวุฒิ บุตดา พรรคเพื่อชาติ

หมายเลข 14 นายปรวรรษ หวายฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอบึงโขงหลง มีชื่อผู้สมัคร และชื่อพรรค ดังนี้

หมายเลข 1 นายวินัย ติยะบุตร พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 2 นายจรูญ แสนพิมพ์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 3 นายสำรวย ศรีทิน พรรคอนาคตใหม่

หมายเลข 4 นางสาวศิริวรรณ บุดตะศิริวงษ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท

หมายเลข 5 นายแก้ว พูลเพิ่ม พรรครวมพลังประชาชาติไทย

หมายเลข 6 นางสาวอารตี สีมา พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลข 7 นายนวพล สิริกรรณ์ พรรคประชาภิวัฒน์

หมายเลข 8 นายไพรวัลย์ อรกุล พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข 9 นายไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 10 นางประภัสสร ทองปาน พรรคประชาชนปฎิรูป

หมายเลข 11 นายประหยัด ศรีรัตนขันธ์ พรรคเพื่อนไทย

หมายเลข 12 นายบุษบา วงศ์ใหญ่ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

หมายเลข 13 นายไพโรจน์ จิตไพศาล พรรคเพื่อชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...