วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เตรียมชง! ประกาศใช้สัปดาห์หน้า ทั่วประเทศรับทราบ

คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษไฟเขียวกฎหมายนริโทษผู้ครอบครองกัญชา เตรียมชงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคาดประกาศใช้ได้สัปดาห์หน้า พร้อมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางปฏิบัติการรับแจ้งครอบครองให้ สสจ. ทั่วประเทศรับทราบวันที่ 23 ก.พ.2562 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขานุการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษโดยมีผู้แทนจากกรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด กรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ป.ป.ส. กระทรวงกลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการชุดใหม่ที่เพิ่มอีก 8 ท่าน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาทั้ง 3 ฉบับ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาประกาศ 3 ฉบับจะครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่ 2.ผู้ป่วยที่มีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีอาการเจ็บป่วยจะอนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรคเท่านั้น และ 3.บุคคลอื่นๆ ทั้ง 3 กลุ่มนี้จะต้องมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน หลังจากที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ คือจะต้องมาแจ้งการครอบครองภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการจะส่งร่างฯ ทั้ง 3 ฉบับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และคาดว่าน่าจะลงราชกิจจานุเบกษาได้ภายในสัปดาห์หน้าในส่วนของการปรับแก้เพิ่มเติมคือ เพิ่มบทบัญญัติให้ผู้สนใจนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการศึกษาวิจัย ดังนั้นนอกจากจะมีการตั้งคณะกรรมการทำลายกัญชาแล้ว ให้ อย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ในส่วนของผู้ป่วยก็มีการแก้ไข เดิมให้ผู้ป่วยแจ้งการครอบครองเฉพาะตำรับกัญชาสำเร็จรูปได้เท่านั้น แต่มีการแก้ไขให้แจ้งการครอบครองรวมกัญชาในลักษณะอื่นที่มีการใช้ในการรักษาโรคเพราะยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ทั้งนี้ ผู้ป่วยดังกล่าวต้องมีใบรับรองแสดงการเจ็บป่วยจากแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ รวมถึงกลุ่มหมอพื้นบ้านที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้การรับรองเลขาธิการฯ กล่าวถึงการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจร่างประกาศนิรโทษและการแจ้งครอบครองกัญชาตามประกาศโดยกรุงเทพฯ แจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ OSSC) สำหรับส่วนภูมิภาคแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งแนวทางปฏิบัติของจังหวัด คือ 1. รับแจ้ง 2. เก็บรักษา 3. ทำลายหรือใช้ประโยชน์ และ 4.รายงาน พร้อมจะต้องมีการตั้งหน่วยที่รับแจ้งและคณะกรรมการเก็บรักษาฯด้วยที่มา : workpointnews.com/2019/02/23/คกก-ไฟเขียวกฎหมายนริโทษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...