BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น