วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

สนง.สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 2 ตำแหน่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 68288 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากคาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 68422 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ https://bkpho.moph.go.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...