วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 4 อำเภอ 238 หมู่บ้าน

จังหวัดบึงกาฬ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 4 อำเภอรวม 238 หมู่บ้าน ด้าน ผอ.โครงการชลประทาน ระบุ ยังมีน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ สำรองอยู่ถึง 75% คาดว่าจะใช้อุปโภคและบริโภคได้พอไปจนถึงฤดูฝนเมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 เวลา 08.00 น. จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโซ่พิสัย อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอเมืองบึงกาฬ รวมทั้งสิ้นจำนวน 238 หมู่บ้าน สาเหตุเนื่องจากฤดูฝนหมดเร็วและฝนไม่ตกต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่การเกษตรอยู่ไกลแหล่งน้ำ ไม่มีแหล่งน้ำสำรอง ส่งผลกระทบด้านพืช ต้นข้าวยืนต้นเหี่ยวเฉา แห้งตาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง มีอำเภอโซ่พิสัย ในพื้นที่ตำบลโซ่ จำนวน 18 หมู่บ้าน ตำบลศรีชมภู 12 หมู่บ้าน ตำบลบัวตูม 14 หมู่บ้าน ตำบลเหล่าทอง 3 หมู่บ้าน ตำบลหนองพันทา 10 หมู่บ้าน ตำบลคำแก้ว 6 หมู่บ้าน และตำบลถ้ำเจริญ 3 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 66 หมู่บ้าน

อำเภอปากคาด ในพื้นที่ตำบลปากคาด จำนวน 13 หมู่บ้าน ตำบลหนองยอง 11 หมู่บ้าน ตำบลนากั้ง 7 หมู่บ้าน ตำบลโนนศิลา 7 หมู่บ้าน ตำบลสมสนุก 7 หมู่บ้าน ตำบลนาดง 6 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 51 หมู่บ้านอำเภอพรเจริญ ในพื้นที่ตำบลพรเจริญ จำนวน 11 หมู่บ้าน ตำบลป่าแฝก 7 หมู่บ้าน ตำบลวังชมภู 8 หมู่บ้าน ตำบลศรีชมพู 7 หมู่บ้าน ตำบลดอนหญ้านาง 7 หมู่บ้าน ตำบลศรีสำราญ 7 หมู่บ้าน หนองหัวช้าง 11 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 58 หมู่บ้าน และอำเภอเมืองบึงกาฬ ในพื้นที่ตำบลหนองเลิง จำนวน 9 หมู่บ้าน ตำบลนาสวรรค์ 4 หมู่บ้าน ตำบลหอคำ 7 หมู่บ้าน ตำบลบึงกาฬ 1 หมู่บ้าน ตำบลโนนสว่าง 1 หมู่บ้าน ตำบลไคสี 8 หมู่บ้าน ตำบลชัยพร 9 หมู่บ้าน ตำบลโคกก่อง 7 หมู่บ้าน ตำบลโนนสมบูรณ์ 5 หมู่บ้าน ตำบลคำนาดี 7 หมู่บ้าน ตำบลโป่งเปือย 2 หมู่บ้าน ตำบลวิศิษฐ์ 3 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 63 หมู่บ้าน

ด้านนายประชา เกษลี ผอ.โครงการชลประทานบึงกาฬ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานบึงกาฬ มีอ่างเก็บน้ำอยู่ 53 แห่ง มีปริมาณน้ำเฉลี่ยนะปัจจุบันอยู่ที่ 75 % ซึ่งถือว่าค่อนข้างดี คาดการณ์ไว้ว่าน้ำจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝน แต่เพื่อความไม่ประมาททางโครงการชลประทานบึงกาฬ ก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเตรียมรถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำไว้ให้บริการประชาชนแล้ว หากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานโดยตรง หรือโทรศัพท์หมายเลข 042-490983 หรือที่เพจของโครงการชลประทานบึงกาฬ ในวันทำการ.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...