วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

ชาวต.สมสนุก!! ร่วมพิธีเถราภิเษก พระครูภาวนาปัญญาสาร รองเจ้าคณะฯชาวตำบลสมสนุก!! ร่วมพิธีเถราภิเษก พระครูภาวนาปัญญาสาร รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด (หดสรงหรือบุญกองหด) ณ.วัดสว่างมีชัยวันที่ 17 มกราคม 2563 พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 63 ปี ของ พระครูภาวนาปัญญาสาร รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด  และเจ้าอาวาสวัดสว่างมีชัย และพิธีเถราภิเษก (หดสรงหรือบุญกองหด) ที่ วัดสว่างมีชัย ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

โดยมีนายสมภพ สุนันทนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมาทานรักษาศีล ฟังเจริญพระพุทธมนต์และพระธรรมเทศนา โดยมีชาวตำบลสมสนุกและเขตใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกันเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทางวัดยังได้มอบทุนการศึกษาและหนังสือสวดมนต์ให้แก่สถานศึกในพื้นที่ อาทิ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา โรงเรียนบ้านศรีสว่าง โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด เป็นต้น ทั้งนี้ พิธีเถราภิเษกเป็นพิธีกรรทางพระพุทธศาสนาโดยยกย่องพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษา 10 ขึ้นไป หรือ มีวัตรปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน ขึ้นเป็น "ญาครู หรือญาท่าน เป็นต้น" เพื่อนำพุทธศาสนิกให้ปฏิบัตตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป..

บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...