วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ กระทรวงการคลัง กู้เงิน 20,000 ล้าน ชดเชยขาดดุลงบประมาณ

เว็บไซด์ราชกิจกานุเบกษา ประกาศ เรื่อง กระทรวงการคลังกู้เงิน 2แบงค์รัฐ จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563  เว็บไซด์ราชกิจกานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการกู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไป ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) จากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัน (มหาชน) วงเงินกู้รวม 20,000 ล้านบาทอายุเงินกู้  1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ครบกำหนดชำระต้นเงินกู้ทั้งจำนวน ในวันที่ 24 มิถุนายน  2564

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/036/T_0001.PDF
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...