วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สงกรานต์63!! รัฐบาลเล็งหยุดยาว 9 วัน พ่วงมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้ เฟส 4”

แหล่งข่าวระดับสูงในทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยข้อเสนอการเพิ่มวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มวันหยุดจาก 13-15 เมษายน อีก 2 วัน คือ วันที่ 16-17 เมษายน เพราะจะทำให้สามารถหยุดต่ออีก 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ทำให้มีวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 19 เมษายน รวม 9 วันคาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมพร้อมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น “ชิม ช้อป ใช้ เฟส 4” เพื่อสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย ภายหลังเศรษฐกิจไทยต้องประสบกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายเรื่อง เช่น การระบาดของไวรัส COVID-19 ภัยแล้ง ปัญหาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ล่าช้า รวมถึงเหตุการณ์กราดยิงภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ใจกลางธุรกิจจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมากสอดรับกับการเปิดเผยของ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เตรียมนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายภายในประเทศทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 30 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และภาคท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 17 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)ทั้งนี้ คณะกรรมการเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาจะประชุมครั้งแรกในวันนี้ (13 ก.พ.) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนเป็นอันดับแรก และมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในลำดับถัดไปทางด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (14 ก.พ.) กระทรวงการคลังจะเชิญกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยดูแลและบรรเทาผลกระทบภาคท่องเที่ยวเฉพาะหน้าจากโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19“ส่วนเรื่องการเพิ่มวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เสนอนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไปแล้ว เพราะบางช่วงเทศกาลเพียงเติมวันหยุดในวันศุกร์เข้าไปก็สามารถหยุดได้ยาวขึ้น เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็สามารถหยุดยาวได้ 7-8 วัน โดยเฉพาะวันหยุดนนักขัตฤกษ์ในช่วง 3-4 เดือนนี้ ขณะที่ไทยเที่ยวไทยก็ต้องมาส่งเสริม”ด้านนายกอบศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวที่ถูกกระทบเป็นวงกว้าง เช่น การจองโรงแรม-การพักงาน ผู้ประกอบการขนส่ง ร้านอาหาร โดยเฉพาะหมอนวดต่าง ๆ ก็ลำบากไปหมดแล้ว“จากผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวและงบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้ากว่าที่คิดไว้ คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 เลยไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 63 จะต่ำต่อเนื่องไปถึงกลางปี 63”

ที่มา : https://www.prachachat.net/general/news-420801
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...