วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รองผู้ว่าจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดศูนย์กลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบน(มีคลิป)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบน “ทำความดีด้วยหัวใจ”  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 6 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหารและสมาชิกจิตอาสาครัวเชฟ

นายชัยวลัญช์ อินทร์วัน ประธานกลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบนเป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดศูนย์จิตอาสาครัวเชฟต่อท่านประธานและวัตถุประสงค์ในครั้งนี้

การจัดตั้งศูนย์จิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบน ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นที่ประสานงานหรือศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบน ทำความดีด้วยหัวใจ  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล กลุ่มจิตอาสาครัวเชฟอีสานตอนบนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานครัวจิตอาสาและภารกิจอื่นๆในการช่วยเหลือสังคมในสภาวะการต่างๆ พร้อมให้มีสำนักงานเพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงาน  สถานที่ตั้งสำนักงาน  305/1 หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ติดต่อที่  081-9542914 หรือ 083-5480750สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินงาน โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อดำเนินงานในปี 2562 – 2564 ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ตกงาน  และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนให้มีขวัญและกำลังใจ มีจิตอาสาในการประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ การจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
จิตอาสาทุกท่าน ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมต่อไปเครดิตภาพ Cr.นายคำจันทร์ ระวิพันธ์

บึงกาฬ//ข่าว : นายสุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...