วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

คุณสมบัติ!! กู้เงินฉุกเฉิน 10,000-50,000 บาท ลงทะเบียน 15 เม.ย. 63
เตรียมลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน 10,000-50,000 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน 15 เม.ย. 63 นี้ ย้ำลงผ่านออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องไปที่สาขา


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 โดยให้ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังนี้ 

สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

- วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน

- ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

- ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 2 ปี

- ไม่มีหลักประกันคุณสมบัติ

- คนกู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

- ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท

- ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้


- วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

- ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี

- ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกันคุณสมบัติ

- อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

- เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้


ขั้นตอนการขอกู้เงินฉุกเฉิน 1. ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ไม่ต้องไปทำที่ธนาคาร

2. เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 63 - 30 ธ.ค. 63


ข่าวต้นฉบับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...