วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตอบคำถาม แจกเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบ คือกลุ่มคนใดบ้าง

อธิบายข้อสงสัย มาตรการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด 19 คือกลุ่มคนใดบ้างสืบเนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่เริ่มระบาดอยู่ในขันวิกฤต โดยเตรียมมอบเงินเยียวยาแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบ ชดเชยรายได้ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือน แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆวันนี้ (25 มีนาคม 2563) กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท นั้น เป็นใครบ้าง ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว ได้แก่แรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการโรคระบาดโควิด 19 ที่มีการสั่งปิดกิจการ ซึ่งจะมีระบบ AI เข้าตรวจสอบลิงก์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานประกันสังคม เป็นต้นโดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้รับลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน, โอนเข้าบัญชีธนาคาร, กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (วิธีการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)


สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคม จะได้รับสิทธิ์ในเงินเยียวยาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ กลุ่มอาชีพอิสระโดยตรง อาทิ พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกรขณะที่ในส่วนของแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ต้องว่างงานในช่วงนี้ จะได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีว่างงานในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้าง (แต่ไม่เกิน 15,000) โดยกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานจะรับเงินในกรณีว่างงาน ไม่เกิน 180 วัน และกรณีรัฐสั่งให้หยุดงานจะได้รับเงินไม่เกิน 90 วันสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แก่ ...1. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ครม. มีมติอนุมัติให้ขยายคุณสมบัติผู้สมัคร จากไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์)3. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 (บุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้)4. ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม5. บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคมวิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เยียวยาพิษโควิด 19 ทำยังไง เช็กเลย !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...