วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ที่มีชื่อในใบแจ้งค่าไฟ ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ PEA จะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

- ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ที่มีชื่อในใบแจ้งค่าไฟ

- สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนออนไลน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...