วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

เช็คด่วน! เกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 1.5 หมื่น

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยในส่วนของเกษตรกรนั้น รัฐบาลเตรียมพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง ให้รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้น เกษตรกรควรตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดค้นหา หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือโหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตร ใส่ข้อมูลและเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ไปเก็บเอกสารถึงที่หากเคยลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้ว ขอให้ตรวจสอบว่าประเภทเกษตรกร และพืชผล ตรงกับที่ดำเนินการอยู่หรือไม่ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตรงจุด ซึ่งเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่าย ผ่าน Application Farmbook บนโทรศัพท์มือถือส่วนกรณีประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้รับการเยียวยา 5,000 บาท ไปก่อนหน้านี้ เพราะถูกระบุว่าเป็นเกษตรกร ทั้งที่ไม่ทำมานานแล้วนั้น สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะตัวเอง ได้ที่เว็บไซต์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หากยังคงสถานะเป็นเกษตรกรค้างอยู่ สามารถยกเลิกสถานะได้เองผ่านทาง Application Farmbook เช่นกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...