วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงินประกันน้ำประปาคืน 15 เม.ย.นี้การประปาส่วนภูมิภาค ออกมาตรการ ลด-ขยาย-คืน เงินค่าประกันน้ำประปาให้ประชาชน สู้โควิด-19 เริ่มลงทะเบียนออนไลน์รับสิทธิ์ 15 เม.ย.นี้


การประชาส่วนภูมิภาคออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนสู้ สู้โควิด-19โดยมาตรการที่ 1

ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 % ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563มาตรการที่ 2

ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาสำหรับรอบการใช้น้ำ เดือนเมษายน -พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำและผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อ แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขาในพื้นที่ใช้น้ำประปามาตรการที่ 3

คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้


โดยตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาได้ด้วยตนเองตามช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ของ กปภ. https://www.pwa.co.th/

2. แอปพลิเคชัน PWA1662

3. Line Official @PWAThailand1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ (กรอกชื่อ -นามสกุล ,หมายเลขผู้ใช้น้ำ ,หมายเลขบัตรประชาชน)

2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

3. รอ SMS ตอบกลับ แจ้งผล

4. รับเงินตามช่องทางที่ระบุกำหนดเวลาการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

- กปภ. จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ

ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชน), ผ่านบัญชีธนาคาร,เคาน์เตอร์เซอร์วิสในกรณีที่ผู้ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านในกรณีผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา โปรดรอการ ติดต่อกลับ จาก กปภ.สาขา ที่ลูกค้าใช้บริการ (งดการเดินทางไปยัง กปภ.สาขาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19)ข่าวต้นฉบับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...