วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

"บึงกาฬไม่ปลดล็อคดาวน์" แต่ผ่อนคลาย เข้าออกสะดวกขึ้น ท่องเที่ยวยังปิด-งดจำหน่ายสุรา

จังหวัดบึงกาฬก็ยังเข้มงวดกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และผ่อนคลายกับบุคคลในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ไม่เสี่ยง ให้สามารถทำมาหากินได้ค้าขายกับจังหวัดบึงกาฬได้สะดวกขึ้นนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพิจารณาผลดีผลเสียในการทำงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และมีมติให้ออกประกาศคลายล็อคดาวน์จังหวัดบึงกาฬ ให้มีการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น มีการทำมาค้าขายได้มากขึ้นโดยยึดมาตรฐานกลางของ ศบค. เป็นหลัก 6 ด้าน และปรับปรุงคำสั่งจังหวัดบึงกาฬใหม่ เข้มงวดกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ผ่อนคลายกับบุคคลในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ไม่เสี่ยง หรืออาชีพไม่เสี่ยง บริเวณด่านจะลดความเข้มข้นลง มีการคัดกรอง สอบถามข้อมูลการเดินทาง วัดอุณหภูมิร่างกาย ลดจำนวนด่านจาก 5 ด่านหลัก 4 ด่านรอง ให้เหลือเพียง 5 ด่านหลัก 1 ด่านรอง แหล่งท่องเที่ยวยังปิด ให้บริการ ส่วนโรงแรม รีสอร์ท ให้เปิดได้ แต่ต้องมีการดูแลสุขอนามัย ใส่แมส มีเจลล้างมือ ห้องอาหารต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ไม่มีการดื่มหรือจำหน่ายสุรา เหล้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ต้องทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ แต่ยังมี Local Quarantine และ Home Quarantine อยู่เหมือนเดิมทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดบึงกาฬยังปลอดเชืเอโรคโควิด-19 นั่นเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...