วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ผ่อนปรนกิจกรรม-สถานประกอบการ เริ่ม 3 พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ผ่อนปรนกิจกรรม-สถานประกอบการ 3 พ.ค.เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)โดยมีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ ผ่อนคลายให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...