BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกลางเมืองกรุง

บึงกาฬ / OTOP เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกลางเมืองกรุง ณ ห้าง เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนวันพุธที่ 26  สิงหาคม 2563  เวลา 17.30 – 19.00 น. 

พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จังหวัดบึงกาฬโดย นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนายจิรวัตร์  มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ในนามผู้แทนกลุ่มอาชีพการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนรายงานการดำเนินการจัดงาน มีกำหนดจัดงาน“โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ขึ้นในระหว่างวันที่  26-30 สิงหาคม 256  เวลา  10.00 - 21.00 น  ณ.พระราม 2 ฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งจะมีการจัดงานสองครั้งด้วยกัน ภายใต้ชื่องาน “ช้อป สนุก สุข ที่บึงกาฬ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐาน และคุณภาพ ให้เป็นที่แพร่หลาย  

การจัดงาน“โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นการรำลึกถึงความอัจฉริยะของบรรพบุรุษในเรื่องผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวจังหวัดบึงกาฬของเราได้ร่วมภาคภูมิใจ การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงอาทิ ธัญญา อาร์สยาม อาร์ม ชุติมา เพลง อาร์สยาม เต้ย อธิบดินทร์ พร้อมกิจกรรม“ช้อป สนุก สุข ที่บึงกาฬ”เพียงเข้าชมงานสามารถร่วมกิจกรรมในงานลุ้นรับคูปองเงินสด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าภายในงานวันละ 50 รางวัล พร้อมกิจกรรมซื้อสินค้าภายในงานรวบรวมใบเสร็จครบ 300 บาท ลุ้นรับทองคำ 50 สตางค์และรางวัลอื่นๆมากมายงานครั้งนี้ดำเนินการจัดขึ้น สองครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 - 21.00 น ณ.พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ ลานนาข่า 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี      

บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร  พรมจันทร์


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น