วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬมาแล้ว!!! ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการเดินออกโฉนดที่ดิน ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแบบออกโฉนดที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...