วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ เปิดสำนักงาน ใหม่ผู้บริหารกว่า 100 คนร่วมงานคึกคัก(มีคลิป)
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ก.พ. ที่โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พล.ต.ต.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬและผู้มีเกียรติได้ร่วมกันเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬขึ้นใหม่ หรือ สพม.บึงกาฬ ท่ามกลางการต้อนรับของคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา กว่า 100 คน โดยมีนายกานนท์ แสนเภา ผอ.สพม.21เดิม (หนองคาย-บึงกาฬ) ได้กล่าวรายงานว่า 


ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 62 เขต ซึ่งเดิมมีอยู่ 42 เขต เพิ่มขึ้นใหม่ 20 เขต โดยได้ประกาศ ณ.วันที่ 28 มกราคม 2564 ผ่านมาได้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬขึ้นใหม่ โดยแยกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นั้น ซึ่งการแยกหน่วยงานมาจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ  

1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬจำนวน 25 โรงเรียนมีความสะดวกคล่องตัวในการประสานงานมีความทั่วถึง รวดเร็วในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการรวมถึงการติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานมัธยมศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้ง นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 

3. การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬครั้งนี้โดยมีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬอีกตำแหน่งด้วย. 

ด้าน นายสนิท ขาวสะอาด ผวจ.กล่าวว่าได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬและได้เห็นความร่วมมือร่วมใจเห็นความตั้งใจของทุกฝ่ายที่มาร่วมกันในวันนี้ เห็นภาพความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬในอนาคตอันใกล้นี้  ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดสำนักงาน สพม แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬในวันนี้ เพื่อบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและในที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการต่อไป.บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...