วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

มท.3 ลุย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ อบจ.

เมื่อวันนี้ (2 มี.ค.64) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค และมอบนโยบาย ในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ของจังหวัดบึงกาฬ โดยเน้นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รอง ผวจ.นายธาตรี บุญมาก รอง ผวจ.และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และนางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวต้อนรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท.กล่าวว่าการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ เยียวยา และขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งดูแลในพื้นที่บึงกาฬ โดย อบจ.บึงกาฬ ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกษตรกร ให้สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด พฤติกรรมในการทำอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม กับสภาพภูมินิเวศน์สร้างศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และในวันนี้มีการออกบูท ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ด้วย


มท.3กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้เสนอแนะ และแจ้งข้อมูลกับผู้เข้าร่วมรับฟังการตรวจราชการ ว่าจังหวัดบึงกาฬ กำลังมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 บึงกาฬ –บอลิคำไซ การก่อสร้างถนนโครงข่ายคมนาคม ถนน 4 เลน การศึกษาความเหมาะสมในการสร้างสนามบินบึงกาฬ การสร้างแลนด์มาร์คส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีความคืนหน้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภาคราชการ ภาคประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบูรณาการกัน เพื่อให้จังหวัดบึงกาฬมีการพัฒนาไปอย่างมีระบบ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชน ได้อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป.
บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร  พรมจันทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...