วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

ธ.ก.ส.บึงกาฬ มอบฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติแก้ภัยแล้งให้ชุมชน(มีคลิป)
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 18 มี.ค.ที่บริเวณห้วยโสกเซียงซาลี บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายชาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ  "สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 68  พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ชุมชุนบ้านโนนศิลา โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพลิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ นายกิตติ กระภูชัย รอง ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายเสรี ปัดทา ผอ.ธกส.บึงกาฬ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

นายคมสัน แสนโสดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ได้จัดทำโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธาน ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ธ.ก.ส.จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท ฝายชะลอน้ำมีชีวิตแห่งนี้ อยู่ติดกับแก่งอาฮง หนองสามขา หนองหมากเป๋อ และหนองเทา เป็นฝายขนาดกลางความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร และความสูงประมาณ 1.5 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุด 15,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์ 346 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 900 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้างเพียง 12 วัน แต่ได้ฝ่ายมีชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแรง และถูกต้องตามรูปแบบ เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ผู้นำชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนับสนุนถุงกระสอบบรรจุทราย ทีมงานครู นักเรียน และพนักงานของ ธ.ก.ส.ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจลงมือกันก่อสร้างฝ่ายกับชุมชน ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

นายชาตรี บุญมาก รอง ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ฝ่ายแห่งนี้เป็นรูปแบบ "ฝ่ายมีชีวิต"ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมพื้นบ้านที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมอันจะส่งผลให้เกิดการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงส่งมอบเป็นมรดกต่อลูกหลานและธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่ผลักดันและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร  พรมจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...