BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬ กฟภ.มอบฝายชะลอน้ำช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาภัยแล้ง 300 ครัวเรือน(มีคลิป)


 

กฟภ.บึงกาฬ ส่งมอบฝายชะลอน้ำหรือฝายน้ำล้นลำห้วยสาร บ้านโคกสว่าง-ดอนน้อย หมู่ที่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ให้กับเทศบาลตำบลดอนหญ้านางไปดูแล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาภัยแล้งกว่า 300 ครอบครัวชื่นมื่น บนพื้นที่ 500 ไร่ ตามโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 2564


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ก.ย. ที่ลำห้วยสาร บ้านโคกสว่าง-ดอนน้อย หมู่ที่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ นายมนตรี บุญศรี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ส่งมอบฝายชะลอน้ำหรือฝายน้ำล้นให้กับตัวแทนนายอำเภอคือ จ่าเอกพัฒนา แสงกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอพรเจริญ เพื่อส่งมมอบต่อให้กับ นายสุริยะฉัตร แสงชาติ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหญ้านาง ไปดูแลและจัดตั้งงบประมาณมาเพื่อซ่อมบำรุงหากเกิดการชำรุดจากการใช้งาน จากนั้นได้ร่วมกันเปิดแพรคลุมป้ายฝายชะลอน้ำและปล่อยปลาตะเพียนและปลานวลจันทร์ 2,000 ตัวเหนือฝายชะลอน้ำ 

นายมนตรี บุญศรี ผจก.กฟจ.บึงกาฬ เปิดเผยความเป็นมาของฝายแห่งนี้ว่าโครงการ” PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย"ปีงบประมาณ 2564 นี้ได้มาก่อสร้างในบริเวณลำห้วยสาร บ้านโคกสว่าง-ดอนน้อย ต.ดอนหญ้านาง จุดประสงค์ก็คือให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ระยะการก่อสร้างฝายนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม แต่ที่ยังไม่ส่งมอบทันทีก็เพื่อทดสอบฝายที่สร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้จริงหรือไม่ แต่มาถึงวันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าประสบผลสำเร็จ พี่น้องประชาชนประมาณ 300 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 500 กว่าไร่ใช้ประโยชน์ได้จริง ฝายแห่งนี้ใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 240,630 บาทใช้เสาไฟฟ้าเก่าผ่านการใช้งานแล้วมากั้นน้ำเบื้องต้นประมาณ 100 ต้น จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนทั้งอำเภอพรเจริญ เทศบาลดอนหญ้านาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และท่าน สจ.วิโรจน์  สาระวงศ์

ด้านจ่าเอกพัฒนา แสงกล้า ปลัดอำเภออาวุโสกล่าวว่า ฝายชะลอน้ำแห่งนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬให้มาช่วยก่อสร้างฝายให้ ซึ่งจะทำให้พี่น้อง 2 ตำบลคือตำบลศรีชมภูและตำบลดอนใหญ่นาง ร่วม 200 ครอบครัวประมาณ 500 ไร่จะได้รับประโยชน์ งบประมาณที่ กฟภ.มาทำฝายให้สองแสนกว่าบาทถือว่าไม่เยอะมาก เพราะขอแรงงานจากชาวบ้านที่ว่างจากการกรีดยางมาช่วยกันทำ อุปกรณ์บางอย่างชาวบ้านก็หามาเสริมไม่ต้องซื้อจึงช่วยประหยัดงบประมาณได้มากและใช้งานได้คุ้มค่าจริง ๆ 

ส่วนนายวิโรจน์ สาระวงค์ สจ.พรเจริญ กล่าวว่าขอเป็นตัวแทนชาวบ้านขอขอบพระคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอและเทศบาลดอนหญ้านาง ที่มีส่วนร่วมในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ ประโยชน์ที่จะชาวบ้านจะได้รับมีมากมายมหาศาลจริง ๆ ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องถูกจุด เป็นที่ทราบกันดีว่าในหน้าแล้งลำห้วยสารแห่งนี้ก็จะตื่นเขินแห้งขอด พี่น้องใกล้เคียงเขตลำห้วยจะได้รับผลประโยชน์ ทั้งในฤดูแล้งและน้ำหลากก็เก็บกักขังน้ำไว้ใช้ สองฝั่งห้วยสองตำบลนี้ก็จะเพาะปลูกพืชด้านการเกษตรได้อย่างดียิ่ง 

ด้านนายสุริยะฉัตร แสงชาติ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหญ้านางกล่าวว่า หลังจากได้รับมอบฝายชะลอนำไว้แล้ว ก็จะดูแลเป็นอย่างดีร่วมกับผู้นำท้องที่อย่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง-ดอนน้อย และขณะนี้ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อมาบำรุงซ่อมแซมรักษาไว้แล้ว เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปฝายอาจชำรุดถูกน้ำกัดเซาะผุพังไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวตำบลดอนหญ้านางต่อไป.

นายมนตรี บุญศรี ผจก.กฟภ.บึงกาฬ มอบฝายชะลอน้ำลำห้วยสาร บ้านโคกสว่าง-ดอนน้อย หมู่ที่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬให้กับจ่าเอกพัฒนา แสงกล้า ปลัดอำเภอและนายสุริยะฉัตร แสงชาติ นายก ทต.ดอนหญ้านาง มีนายวิโรจน์ สาระวงค์ สจ.พรเจริญ เป็นสักขีพยาน เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 300 ครอบครัวพื้นที่ 500 ไร่


บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น