วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวลพร้อมภาคีเครือข่าย
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา10.00 น. จังหวัดบึงกาฬ

โดยนายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ  มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต (วัดป่าพันลำ) ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มจิตอาสามิตรภาพสองฝั่งโขงไทยลาว บริษัทแอมวิช ยูนิเทค จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล  ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน  เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคนในกระบวนการยุติธรรมที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ จึงได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค  ข้าวสาร น้ำดื่ม นม ไข่ไก่ อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสถานการณ์ COVID-19 ให้กับเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างขวัญเป็นกำลังใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับกิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล  ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

นายอำนาย เปรมกิตพรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามาสนับสนุน ให้กับเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในเรือนจำแห่งนี้ และยังได้ขอบคุณนายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก เจ้าคณะตำบลบบึงกาฬเขต 1 ประธาน สงฆ์ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ อำเภอเมืองบึงกาฬและมูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต(วัดป่าพันลำ) นายพนม อนุสุริยา รองประธานหอการค้า จ.บึงกาฬ นายสุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ จ.บึงกาฬ กลุ่มจิตอาสามิตรภาพสองฝั่งโขงไทยลาว คุณเพ็ญ เทพยศ และคุณวัน ศิริวงษ์ เป็นตัวแทนบริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล  ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกันในครั้งนี้ทางเรือนจำจังหวัดบึงกาฬขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน ในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว สุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล

บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...