วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

“หนองคาย” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เทศกาลออกพรรษา และชมความมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคโลก15 ตุลาคม 2564 จ.หนองคาย –  ปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติ งานเทศกาลออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  และชมความมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคโลก 1 เดียวเท่านั้น! โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดหนองคาย,นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564 ณ ลานวัฒนธรรม พญานาคคู่ ริมโขง จังหวัดหนองคาย

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก เป็นกิจกรรมประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เท่านั้น และในพื้นที่แต่ละอำเภอ มีกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจังหวัดหนองคายอย่างแท้จริง อาทิ พิธีรำบวงสรวงบูชาพญานาค, ไหลเรือไฟบูชาพญานาค และ การลอยกระทงกาบกล้วย ซึ่งก็มีเพียงจังหวัดหนองคายเท่านั้นที่มีการลอยกระทง 2 ครั้ง ใน 1 ปี เพื่อสักการะบูชาแม่น้ำโขง และ องค์พญานาคราช ตามความเชื่อ ส่วนไฮไลท์คือการชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค โดยมีความเชื่อว่าเป็นการสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ ตลอดจนการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และการทำบุญสักการะขอพร ตามรอยองค์พญานาคราช ใน 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดหนองคาย 

สำหรับวันออกพรรษาในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 2564 ซึ่งจังหวัดหนองคายยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่สืบไปคู่กับคนจังหวัดหนองคาย รวมถึงให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยทางพื้นที่ในแต่ละอำเภอมีการกำหนดจุดพื้นที่และจำนวนผู้เข้าร่วมรับชมบั้งไฟพญานาคไว้อย่างชัดเจน สถิติในปีที่ผ่านมานั้น มีจำนวนลูกไฟ 575 ลูก ในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอโพนพิสัย จำนวน 295 ลูก รองลงมาคืออำเภอรัตนวาปี จำนวน 278 ลูก และอำเภอเมืองอีก 2 ลูก ซึ่งในปีนี้มีการกำหนดจุดชมบั้งไฟพญานาคหลายจุด และแต่ละจุดจำกัดผู้เข้าร่วมได้เพียง 500 คน เท่านั้น อาทิเช่น 1.วัดไทย ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2. บริเวณริมโขงบ้านท่าม่วง อำเภอรัตนวาปี 3. บ้านโพนแพง อำเภอรัตนวาปี 4. บ้านน้ำเป อำเภอรัตนวาปี 5. บ้านหนองกุ้ง อำเภอโพนพิสัย 6. บ้านตาลชุม อำเภอรัตนวาปี 7. บ้านหนองแก้ว อำเภอรัตนวาปี 8. บ้านอาญา อำเภอรัตนวาปี 9. บ้านเปงจาน อำเภอรัตนวาปี 10. บ้านเปงจานนคร อำเภอรัตนวาปี 11. บ้านต้อนน้อย อำเภอรัตนวาปี 12. บ้านต้อนใหญ่ อำเภอรัตนวาปี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ทางจังหวัดหนองคายจึงยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ ในการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายในเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมของตนเอง ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทาง หากประสงค์เข้าชมบั้งไฟพญานาคตามจุดต่างๆ นั้น ขอให้ทุกท่านตรวจเช็คข้อมูล ลงทะเบียน เพื่อเข้าชมบั้งไฟพญานาคในจุดที่จังหวัดหนองคายได้กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละจุดไม่ให้เกิดความแออัด จึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าชมแต่ละพื้นที่ไว้ รวมทั้งได้กำชับพื้นที่ที่มีการจัดงานหรือจุดที่เตรียมไว้ให้เข้าชมบั้งไฟพญานาคได้นั้น ให้ปฏิบัติตามาตรการอย่างเคร่งครัด เข้มงวดในการคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ขณะที่นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564 จังหวัดหนองคาย ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละสถานที่ ได้มีมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นมาตรการ การท่องเที่ยวแบบ “นิว นอร์มอล” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น ต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ Rapid Test ที่มีผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีเอกสารรับจากสถานพยาบาล เพื่อมายืนยันในการเข้าพักและก่อนเช้าชมบั้งไฟพญานาค ณ จุดคัดกรองของแต่ละพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทำตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ตาม D-M-H-T-T-A จากสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย คือ Distancing :การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร Mask wearing: การสวมหน้ากากผ้า Hand washing: การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Temperature: ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย Testing: การตรวจหาเชื้อ Application: Thai Cha na การสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ  

ทางด้าน พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เผยว่า ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยและการจราจร จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกอำเภอ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย ให้บริการประชาชน พร้อมการสนธิกำลังกับหน่วยงานข้างเคียง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงภารกิจสำคัญในการจัดการจราจร ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายวางมาตรการจัดการการเดินรถ การระบายรถ การบังคับใช้กฎหมายจราจร การเปิดเส้นทางเดินรถทางเดียวในช่วงเวลาที่กำหนด

รวมถึงการประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่าในปีนี้จะไม่ใช่เป็นการเชิญชวนเพื่อให้เดินทางมาเที่ยวงาน แต่จะเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการที่สำคัญในแต่ละพื้นที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในผู้ที่วางแผนเดินทางมานี้ ได้เตรียมความพร้อมของตนเอง แต่หากท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในครั้งนี้ ก็สามารถติดตามรับชมผ่านสื่อต่างๆ ได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวฯ มีเหล่าดาราคนดังที่มีความเชื่อ และศรัทธา ต่อองค์พญานาค นำโดย คุณเอ พศิน และ อาจารย์ก้อนคำ และบุคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย มาร่วมกิจกรรม สักการะ บูชาองค์พญานาค และ ทำบุญ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดหนองคายในปีนี้ เพื่อการขอพร และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ให้กับชีวิตต่อไป 
สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณปริยากร วงษ์ฉวีกุลรัตน์ (หนูนา) โทร. 094-3989441 / 095-1961988


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...