วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บึงกาฬ คืบหน้าคลัสเตอร์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำโขงพบผู้ป่วยโควิด 99 ราย(มีคลิป)
เมื่อวันนี้ (24 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดคลัสเตอร์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (Joint Investigation Team :JIT) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเซกา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ออกดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาตามวัน เวลา สถานที่ เพื่อซักประวัติหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรค และเพื่อหามาตรการควบคุมการระบาดในครั้งนี้และป้องกันการระบาดในอนาคต ตลอดจนเฝ้าระวังและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเฝ้าระวังโรคใน 28 วัน ผลการสอบสวนโรคผู้ป่วย 99 ราย อายุน้อยที่สุด 12 ปี อายุมากที่สุด 77 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 263 ราย จำแนกเป็นพระภิกษุ จำนวน 172 รูป ฆราวาสทำหน้าที่แม่ครัว จำนวน 20 คน  ผู้มาปฏิบัติธรรม จำนวน 200 ราย

นายแพทย์จรัล จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศเขตตรวจสุขภาพที่ 8 อุดรธานีพร้อมคณะลงพื้นที่วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ร่วมประชุมกับนายสมชัย คำหงษา รองนายแพทย์ สสจ.บึงกาฬ นายออมสิน คำมุก นอภ.เซกา นพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์ ผอ.รพ.เซกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนเพื่อสรุปผลและแนวทางการป้องกันโรคหลังเกิดคลัสเตอร์ใหญ่งานปริวาสธรรมภายในวัด ทำให้มีพระสงฆ์และฆราวาสติดโควิดจำนวนมาก

นายสมชัย คำหงษา รอง นพ.สสจ.บึงกาฬ รายงานว่าจากการสอบสวนทางระบาดวิทยาในวันที่ 18 ธ.ค.ผ่านมาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม ที่วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญใต้ ในวันที่ 10-12 ธ.ค.64 โดยมีผู้เดินทางมาร่วมงานจากทุกภาคทั่วประเทศจำนวน 40 จังหวัด เมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วมีอาการป่วย จึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ผลพบว่าติดเชื้อโควิด19 ทีมระบาดวิทยาอำเภอเซกา จึงได้ดำเนินการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการตรวจ ATK ที่วัดถ้ำโขง ในวันที่ 20 ธ.ค.ผลการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการ ATK ทั้งหมด 263 ราย ผลเป็นบวกจำนวน 71 รายจึงได้ดำเนินการตรวจละเอียดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 21 ธ.ค.จำนวน 236 ราย พบเชื้อจำนวน 90 รายเป็นพระสงฆ์จำนวน 87 รูป ฆราวาส 3 รายจึงได้ดำเนินการส่งต่อรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่าง ๆ วันนี้มีพระสงฆ์ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 รูปและฆราวาสอีก 1 คน รวมมีพระสงฆ์ติดเชื้อทั้งหมด 93 รูป ฆราวาส 4 ราย รวมทั้งคลัสเตอร์ 97 ราย จึงได้ดำเนินการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธีการ RT-PCR จำนวน 46 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมและผู้ที่ช่วยงานต่าง ๆ ในวัดแห่งนี้อีก

ด้านนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกากล่าวว่า ทางวัดจัดงานโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางอำเภอ จากนี้จะได้แจ้งไปยังวัดต่างๆ ผ่านทางเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ หากมีการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้เพิ่มการคัดกรองไม่ให้มีบุคคลจากต่างจังหวัดเข้ามาในที่จักงาน ให้มีเฉพาะบุคคลในหมู่บ้านเท่านั้น และไม่ให้มีการจัดงานหรือกิจกรรมใหญ่ๆ อย่างนี้อีก

ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 99 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทั้งหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบาดในครั้งนี้ได้แก่ การไม่เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในงานปริวาสกรรมขาดการป้องกันที่เพียงพอ กล่าวคือการจัดงานที่มีลักษณะคนจำนวนมากไม่ได้แจ้งขออนุญาตต่อผู้มีหน้าที่อนุญาต การคัดกรองผู้เข้ามาร่วมงานไม่มีทะเบียน ไม่มีมาตรการ ตัววัดอุณหภูมิ และเช็คประวัติวัคซีน ก่อนเข้าร่วมงาน รวมถึงไม่มีการจัดระยะห่างของการบริโภคอาหาร ไม่มีฉากกั้น จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไม่เพียงพอ การไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรวมกลุ่ม การอยู่ในพื้นที่แออัดและมีคนจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้เดินทางมาจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด เป็นจำนวนมาก จาก 40 จังหวัดทั่วประเทศทำให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อไปยังชุมชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ขึ้นได้หากการปฏิบัติตามมาตรการไม่เคร่งครัดเพียงพอตามมาตรการ D-M-H-T-T  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...