วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

บึงกาฬ มท.2 มอบเครื่องจักรและโคช่วยเกษตรกรทำนาวันนี้ 24 มี.ค. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานมอบเครื่องจักรทางการเกษตร ในโครงการโครงการยกระดับนาแปลงใหญ่ มอบโคในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ (ลัมปีสกิน) และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งร่วมบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้บริการประชาชน ณ วัดศรีสุพลวนาราม ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้รับผลประโยชน์ ร่วมในพิธี

ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี กล่าวว่า ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่มาทำงานในนามของกระทรวงเกษตรถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ให้บูรณาการกันเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้มาร่วมงานในกิจกรรมบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเครื่องจักรทางการเกษตร ในโครงการโครงการยกระดับนาแปลงใหญ่ มอบโคในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปีสกิน) และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน สปก.4-01 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ จึงลงมาติดตามดูก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ แต่ประชาชนต้องร่วมมือกัน เพราะประชาชนเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้นโยบายต่างๆ ของรัฐประสบความสำเร็จ

ภายในงานยังมีการออกบูธให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ โครงการชลประทานบึงกาฬ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

สุรีพร ต้นกันยา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 บ้านกลาง ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กลุ่มของตนได้รับการสนับสนุน รถไถนา ขนาด 57 แรงม้า รถเกี่ยวข้าว ขนาด 93 แรงม้า เครื่องอัดฟางมูลค่า 4 แสนบาท และรถลากจูง 1 คัน รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท นำไปใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่นับว่ามีประโยชน์มาก ทำให้เราไม่ต้องรอหรือเร่งรีบในการเกี่ยวข้าว ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 31 คนมีพื้นที่บริการ 366 ไร่ ปีที่แล้วเราสามารถใช้รถเกี่ยวข้าวบริการสมาชิกคิดเป็นเงินได้ถึง 204,000 บาท แบ่งให้สมาชิก 20% และให้คณะกรรมการเป็นค่าบริหารจัดการส่วนหนึ่ง จึงขอขอบคุณ หน่วยงานของรัฐที่มองเห็นความสำคัญของเกษตรกร จะนำเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดซึ่งคาดว่าปีนี้ฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันตามกำหนดเนื่องจากว่าเรามีเครื่องจักรพร้อม. 


 

บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...