วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

โครงการ"ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" มอบโค-กระบือ 16 ตัว ให้เกษตรกรคนพิการทางการมองเห็นวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนพคุณ คล้ายพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 16 ตัว โดยแบ่งเป็น โค 12 ตัว และ กระบือ 4 ตัว ให้คนพิการทางการมองเห็นที่เป็นเกษตรกรและครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2ตัว)โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดบึงกาฬ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬภาพข่าว//ข่าว : 📷ปศุสัตว์บึงกาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...