วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

บึงกาฬ นทท.กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม"วิ่งขึ้นภู ดูพระอาทิตย์ตก"ที่หินสามวาฬเมื่อเวลา 16.30 น. วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดกิจกรรม “วิ่งขึ้นภู ดูพระอาทิตย์ตก” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณเขตป่านันทนาการหินสามวาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมนักปั่นจักรยาน/ชมรมนักวิ่ง ในจังหวัดบึงกาฬ และนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ได้กล่าวให้โอวาทถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและโดดเด่น การนำ “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่

นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “วิ่งขึ้นภู ดูพระอาทิตย์ตก” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้ทั้งการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ, เทศบาลเมืองบึงกาฬ, เทศบาลโคกก่อง และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ชมรมผู้สนับสนุนกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คุณบุญมา พันดวง หรือบุญมาทีวี ออนไลน์ ช่อง 67 รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬทุกคน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมต้องทำการถ่ายรูปกับจุด Check Point ให้ครบตามกติกา โดยรางวัลแบบเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. บัตรสีฟ้า จับคู่ 20 รางวัล เช็คอิน 4 จุด คือที่ส้าง 100 บ่อ, หินหัวช้าง, ประตูภูสิงห์และหินสามวาฬ 2. บัตรสีเขียว จับรวมกลุ่ม ทีม 3 คน จำนวน 30 รางวัล เช็คอิน 3 จุด คือที่ส้าง 100 บ่อ, หินหัวช้าง, ประตูภูสิงห์ และ 3.บัตรสีเหลือง จับรวมกลุ่ม ทีม 5 คน จำนวน 25 รางวัล เช็คอิน 3 จุด ที่สร้าง 100 บ่อ ,หินหัวช้างและประตูภูสิงห์.
บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...