วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บึงกาฬ ปลูกจิตสำนึกนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมปลาตอง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นักศึกษาผู้เข้าอบรมร่วมในพิธีเปิด

นายธวัชชัย วิริยะจิตต์ ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การอบรมตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 ครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ถูกต้อง และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในอนาคตอย่างถูกต้อง โดยจะมีการประเมินจากแบบติดตามการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและนักศึกษา ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้วในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์อีกทางหนึ่งด้วย

ภายในกิจกรรมมีการจัดอบรมภาคทฤษฎี ตามหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตขับรถ และภาคปฏิบัติมีการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง และเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ โดยได้กำหนดจัดการอบรมตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน

บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...