วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

สืบสานประเพณี ม่วนซื่นสงกรานต์ปากคาดปากยิ้ม"66" | 13-14 เม.ย.66


 


ม่วนซื่นสงกรานต์ปากคาดปากยิ้ม"66"

เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ม่วนซื่นสงกรานต์ปากคาดปากยิ้ม"66" ในวันที่ 13-14 เมษายน 2566 ณ ลานพญานาค อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


13 เมษายน 66 ชมขบวนแห่สงกรานต์ ประกวดนางสงกรานต์ ชมดนตรี ณ เวทีกลางลานพญานาค

14 เมษายน 66 สรงน้ำอัฐิหลวงปู่ดอน อินทสาโร ณ วัดโพธิ์ศรีสร้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...