วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบ! ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 2566


 ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566


ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คลิกตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง) โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จะปรากฏข้อมูลวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566, ชื่อ, เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง, สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelectionตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) vote62.com/candidateshttps://www.vote62.com

https://www.vote62.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ศึกชิงจ้าวสายน้ำ!! แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า

  ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แข่งเรือยาวประเพณีบุ่งคล้า 🛶 ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำอันยิ่งใหญ่ !! ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่...