BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประวัติและความเป็นมา "ศาลเจ้าแม่สองนาง" | อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ศาลเจ้าแม่สองนาง เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาและขอพรให้เจริญรุ่งเรือง โดยปกติประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงจะเสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละหลายคน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำ ชาวบ้านจึงจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองผู้ที่ประกอบอาชีพทางน้ำให้รอดพ้นจากภยันตราย มีพิธีบวงสรวงใหญ่ในช่วงเดือน 6 ของทุกปี


ศาลเจ้าแม่สองนาง เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว เป็นที่เคารพบูชามาช้านาน


ประวัติความเป็นมาศาลเจ้าแม่สองนาง

ศาลเจ้าแม่สองนางเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาและขอพรให้เจริญรุ่งเรือง ตำนานเรื่องเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองนักรบเวียงจันทน์สมัยโบราณ เป็นบุคคลสำคัญที่ชาวบ้านในอีสานหลายจังหวัดเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของตนและมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้องคุ้มครองตนและชุมชนให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวงได้ ตำนานเจ้าแม่สองนางหลายตำนานมีโครงเรื่องที่คล้ายกัน คือ พระธิดาหรือลูกหลาน (เป็นพี่น้องกันหรือไม่ก็เป็นฝาแฝด) ของเจ้าเมืองหรือนักรบ ได้ล่องเรืออพยพมาตามแม่น้ำโขงแล้วเรือล่มเสียชีวิตในแม่น้ำโขง ต่อมาวิญญาณของทั้งคู่ได้ปรากฏให้ชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ เห็น ชาวบ้านจึงได้ตั้งศาลขึ้น เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่สองนาง นอกจากเป็นความเชื่อร่วมกันของผู้คนที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์แล้ว ยังสะท้อนความสัมพันธ์ของกลุ่มชนในแต่ละกลุ่มว่ามีบรรพบุรุษร่วมกันหรือได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากนครเวียงจันทน์เหมือนกัน ชุมชนที่นับถือเจ้าแม่สองนางจึงบวงสรวงและเซ่นไหว้เจ้าแม่เป็นประจำทุก ๆ ปีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน รวมทั้งร้องขอความอุดมสมบูรณ์และความสันติสุขของชุมชน โดยถือปฏิบัติการบวงสรวงเซ่นไหว้ในช่วงเดือน 6 เป็นประจำทุกปี

ตำนานเรื่องเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าแพร่หลายในชุมชนชายฝั่งแม่น้ำโขงและภาคอีสานตอนกลางซึ่งมีศาลหรือหอเจ้าแม่สองนางตั้งอยู่หลายพื้นที่ ได้แก่ ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ ตำบลเวียงคุก ชุมชมวัดหายโศก อำเภอเมือง และอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ บ้านแพงใต้ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง บ้านนาเขท่า ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บ้านสิงห์ท่า และบ้านสิงห์โคก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ขอบคุณภาพ thailandtourismdirectory

ขอบคุณภาพ เฟซบุ๊ก มติชนออนไลน์ศาลเจ้าแม่สองนาง

ตั้งอยู่ที่ริมถนนเจ้าแม่สองนาง หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


พิกัด https://goo.gl/maps/qSgPfpk4owpkBkPt8บึงกาฬ//ข่าว : บึงกาฬบอร์ด

ข้อมูล

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/4359
เทศบาลเมืองบึงกาฬ : www.buengkhanml.go.th


NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น